Anunț privind impactul asupra mediului – Grup Serban

 • By
 • JUN

  23

  Organizația Utilizatorilor de Apă pentru irigații Sascut, titular al proiectului „Modernizarea, retehnologizarea și racordarea la utilități a plotului de irigații SPA etapa 1, din amenajarea Sascut, județul Bacău”, propus a se realiza în extravilanul comunei Sascut, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată.

  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

  Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

  Leave A Comment

  Top
  ro_RO